De Alde Swarte

(Fries voor “Oude Zwarte”), ook Wieuwens genoemd, is een poldermolen even ten zuidoosten van het Friese dorp Oosterlittens, dat ligt in de Nederlandse gemeente Littenseradeel.

 

De Alde Swarte, een spinnenkopmolen die aan de Franekervaart staat, werd vermoedelijk gebouwd in de zeventiende eeuw.